Ամարաս
«ԱՄԱՐԱՍ»-ը Ալեք Մանուկեան Վարժարանի, հայոց լեզուի ուսուցչուհիններուն միասնական աշխատանքի դաշտն է՝ ի նպաստ հայակերտման։Ուսումնական տարեշրջանի ընթացքին, անոնք քով քովի գալով, կը կազմակերպեն զանազան միջոցռաումներ, նուիրուած հայ ազգի ականաւոր դէմքերուն եւ ոգեկոչելուազգային ու եկեղեցական տօները։«ԱՄԱՐԱՍ»-ը կը ստեղծէ ջերմ բնօրրան մը, Մոնթրէալի մէջ Մանուկեան պողոտայի՝ մեր փոքրիկ Հայաստանի տարածքին վրայ, որպէսզի աշակերտներուն մօտ վառ պահէնախաձեռնող ու ազգային գործարար ոգին։Ուսուցչուհիներն են՝ Տիկ. Թամար Պէշտիքեան ։Մանկապարտէզ Տիկ. Լենա Դաւիթեան եւ Տիկ. Նանոր Սարգիս։ Նախակրթարան բաժին Առաջինէն մինչեւ Չորրորդ կարգՕրդ. Նայիրի Ճիճի։ Նախակրթարան բաժին Հինգերորրդ եւ Վեցերորդ կարգ, առաւել Երկրորդականի Ա եւ Բ կարգերու ուսուցչուհին է։
Read More