Ամարաս

Ամարաս

«ԱՄԱՐԱՍ»-ը Ալեք Մանուկեան Վարժարանի, հայոց լեզուի ուսուցչուհիններուն միասնական աշխատանքի դաշտն է՝ ի նպաստ հայակերտման։
Ուսումնական տարեշրջանի ընթացքին, անոնք քով քովի գալով, կը կազմակերպեն զանազան միջոցռաումներ, նուիրուած հայ ազգի ականաւոր դէմքերուն եւ ոգեկոչելուազգային ու եկեղեցական տօները։

«ԱՄԱՐԱՍ»-ը կը ստեղծէ ջերմ բնօրրան մը, Մոնթրէալի մէջ Մանուկեան պողոտայի՝ մեր փոքրիկ Հայաստանի տարածքին վրայ, որպէսզի աշակերտներուն մօտ վառ պահէնախաձեռնող ու ազգային գործարար ոգին։

Ուսուցչուհիներն են՝

  • Տիկ. Թամար Պէշտիքեան ։Մանկապարտէզ
  •  Տիկ. Լենա Դաւիթեան եւ Տիկ. Նանոր Սարգիս։ Նախակրթարան բաժին Առաջինէն մինչեւ Չորրորդ կարգ
  • Օրդ. Նայիրի Ճիճի։ Նախակրթարան բաժին Հինգերորրդ եւ Վեցերորդ կարգ, առաւել Երկրորդականի Ա եւ Բ կարգերու ուսուցչուհին է։