Հայկական բանակ

Հայկական բանակ

Հայ ազգի Բանակի տօնին կապակցութեամբ, Հինգշաբթի, 28 Յունուար 2020-ին, Երկրորդական Բ կարգի՝ հայոց լեզուի մեր դասապահը յատկացուցինք սոյն միջոցառումին, եւ տեսակապով միացանք մեր քաջարի զինուոր Վարդանին հետ։Ան աշակերտներուն կարգ մը մանրամասնութիւններ տուաւ, հայոց ռազմական եւ մասնաւորապէս բանակի առօրեային մասին։ Ապա, անդրադարձաւ Արցախեան վերջին պատերազմի իրադարձութիւններուն, նշելով որ ինք՝ ընթացքին 44 օրեր շարունակ ներկայ էր։Հանդիպումի աւարտին աշակերտները մեծ հետաքրքրութեամբ հարցումներ ուղղեցին եւ Վարժարանիս տնօրէն Տիար Շահէ Թանաշեան շնորհակալական եւ շնորհաւորական սրտի խօսքով՝ փակեց միջոցառումը։À l’occasion du cours d’arménien en Secondaire II, les élèves ont eu l’occasion de parler avec Vartan, le frère de Mme Nare, qui a défendu la ville de Shoushi jusqu’à la dernière journée de la guerre d’Artsakh. @nayiri.nar @narevardanyan89 #armenianarmyday#բանակ

🇦🇲